Warszawa, Białołęka, Strumykowa Działka pod zabudowę jednorodzinną

Powierzchnia 803 Lokalizacja Warszawa, Białołęka
Przeznaczenie działki Działka pod zabudowę jednorodzinną Ulica Strumykowa
Cena 642 000 PLN Cena za metr 800 PLN
Plan miejscowy Brak Szerokość działki 49
Droga dojazdowa Asfaltowa Gaz Tak
Prąd Tak Kanalizacja Tak
Woda Tak Długość działki (mb.) 19
Kształt działki Trójkąt Wysokość zabudowy 11
Stan prawny gruntu Własność

Zobacz więcej szczegółów

Opis

Działka mieszkaniowo – usługowa położona w centrum Tarchomina bezpośrednio przy ul. Strumykowej.

Działka ogrodzona, w drodze pełna infrastruktura miejska – wodociąg, kanalizacja, gazociąg, prąd.

Teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem C1.1MN o następujących możliwościach zabudowy:
– ustala się realizację zabudowy w formie budynków mieszkalnych jednorodzinnych: wolnostojących albo w zabudowie bliźniaczej;
– zakazuje się realizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na jednej działce budowlanej;
– w przypadku realizacji w bryle budynku mieszkalnego, zgodnie z przepisami odrębnymi, lokalu usługowego, ogranicza się zakres usług do usług podstawowych, z zastrzeżeniem pkt 5;
– zakazuje się realizacji usług handlu;
– ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej: 600 m2;
– ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej: 20,0 m;
– ustala się wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
– ustala się wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 0,5;
– ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 11,0 m;
– zakazuje się realizacji wolnostojących budynków gospodarczych lub garażowych;
– ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy według rysunku planu;
– ustala się realizację dachów spadzistych o kącie nachylenia połaci dachowych od 35º do 42º;

Wg powyższego optymalnym przeznaczeniem nieruchomości jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub bliźniacza z ewentualnymi wbudowanymi usługami.

W bezpośrednim sąsiedztwie działki: żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum, przystanki autobusowe, sklepy.
Warszawa Centralna – 16 km

Mapa nieruchomości