Geodezja

Skorzystaj z pomocy naszych  geodetów

Tradycyjna oferta biura nieruchomości nie gwarantuje klientom pełnego pakietu usług. Dzięki wykorzystaniu nowego podejścia do branży nieruchomości, możemy w pełni uwzględnić jej potencjał,  zapewniając Ci dodatkowe obszary specjalistycznych działań.

W związku z pracami w zakresie pośrednictwa przy sprzedaży nieruchomości gruntowych, zajmujemy się usługami związanymi z szeroko pojętą geodezją. Atutami naszych działań są wiedza adekwatna do bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości oraz kompleksowe rozwiązania, dzięki którym możemy oferować Ci niezbędną pomoc.

Usługi geodezyjne:

1. Pomożemy uzyskać właściwe mapy.

 • Sytuacyjno-wysokościowe (kopie mapy zasadniczej tzw. „archiwalne”),

np. do uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew, uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, zgłoszenia budowy ogrodzeń.

 • Do celów sądowych,

np. dla ustalenia służebności przejścia i przejazdu lub przesyłu, zasiedzenia, sądowego zniesienia współwłasności.

 • Do celów projektowych (tzw. aktualne) niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej służącej do uzyskania pozwolenia na budowę,

np. na budynek, wjazd, przyłącze, utwardzenie prywatnej działki drogowej itp.

 • Wypisy i wyrysy oraz wszelkie inne dokumenty geodezyjne w zależności od potrzeb.
 • Sporządzimy mapy na podstawie własnych pomiarów,

np. w celu uzyskania odszkodowania za nawieziony bez Twojej zgody gruz, zmierzymy i obliczmy o ile wygrodził się sąsiad.

2. Przeprowadzimy podziały geodezyjne.

 • Na drodze administracyjnej (podziały na podstawie planu zagospodarowania terenu lub na podstawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu).
 • Na drodze sądowej.
 • Podziały rolne.
 • Wydzielenie budynku mieszkalnego (podział poza ustaleniami planu).
 • Podziały w celu zniesienia współwłasności działki zabudowanej z min. dwoma budynkami.
 • Udzielimy porady, jak optymalnie przeprowadzić podział pod względem prawnym i technicznym.
 • Doradzimy w sprawie  powierzchni, obsługi komunikacyjnej  i kształtu projektowanych działek.
 • Wykonamy wstępne projekty podziału oraz uczestniczymy w rozmowach, w celu ustalenia końcowej wersji podziału w przypadku większej ilości współwłaścicieli.
 • Na życzenie, możemy ujawnić wynik podziału (w zależności od charakteru podziału np. decyzja bądź postanowienie) w odpowiednich jednostkach samorządu  oraz w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego.

3. Przeprowadzamy rozgraniczenia.

4. Wytyczymy Twoją nieruchomość oraz inne ważne obiekty w terenie.

5. Pomożemy w przygotowaniu inwestycji:

 • Sporządzimy pomiary wysokościowe, w celu obliczenia ilości ziemi potrzebnej do nawiezienia lub wywiezienia.
 • Wykonamy inwentaryzację zieleni wysokiej wraz z opisem gatunku i obwodu drzew, w celu uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew lub ich zachowanie.
 • Przeprowadzimy pomiary niezbędnych elementów wskazanych przez inwestora, do ustalenia założeń  projektu inwestycji wraz ze sporządzeniem mapy w postaci cyfrowej.

6. Obsłużymy kompleksowo zarówno małą inwestycję budowlaną jak i wielkie osiedle.

 • Pozyskamy mapę niezbędną przy sporządzeniu dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Wytyczymy inwestycję w terenie.
 • Zapewnimy geodezyjną obsługę inwestycji w trakcie całej budowy.

7. Przygotujemy dokumentację geodezyjną niezbędną do odbioru budynku/obiektu.

 • Wykonamy inwentaryzację podwykonawczą budynku lub innego obiektu wraz z mapą.
 • Sporządzimy inwentaryzację podwykonawczą mieszkań i lokali wraz z mapą np. w celu założenia kartoteki lokalu lub do dokumentacji w celu uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu.

8. Wykonamy pomiary kontrolne.

 • Faktycznej powierzchni użytkowej i kubatury lokali.
 • Faktycznie ułożonej kostki brukowej lub położonej murawy.

9. Inne prace geodezyjne.

 • Wyznaczymy północ magnetyczną na potrzeby feng shui.

Przekonaj się, jak budować zgodnie z niezawodnymi koncepcjami