Usługi prawne

Uzyskaj niezbędną pomoc prawną

Świadcząc usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, korzystamy wyłącznie z profesjonalnej obsługi prawnej. Zgłaszając do Nas nieruchomość, zyskasz fachową pomoc wykwalifikowanych specjalistów trudniących się regulacjami prawnymi nieruchomości i bezpiecznym przeprowadzeniem całej transakcji. Dzięki temu masz pewność, że kwestie prawne zostaną rozstrzygnięte z zastosowaniem etyki i najwyższych standardów obsługi.

Współpracujemy ze sprawdzonymi kancelariami prawnymi i notarialnymi. Zapewnimy Ci niezbędne wsparcie prawne w zakresie postępowań cywilnych i administracyjnych.

Zakres naszej działalności:

  • Wykonujemy audyty prawne dla nieruchomości i doradzamy w zakresie przeprowadzania inwestycji związanych z nieruchomościami.
  • Świadczymy pomoc prawną przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, w tym także przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
  • Sporządzamy oraz opiniujemy projekty umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości, itp.. Służymy również s pomocą w sytuacji nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przez osoby trzecie postanowień obowiązujących umów.
  • Świadczymy pomoc prawną przy zawieraniu umów sprzedaży i zakupu nieruchomości, w tym także umów przedwstępnych i ostatecznych.
  • Sporządzamy analizy umów sprzedaży pod względem ich zgodności z przepisami prawa, a także negocjujemy warunki tych umów.
  • Prowadzimy analizy i ustalenia w zakresie stanu prawnego nieruchomości, w tym postępowania wieczysto-księgowe przed sądem cywilnym o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
  • W ramach obsługiwanych transakcji, zajmujemy się zagadnieniami zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach, obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi hipoteki, użytkowania, służebności, itp.,
  • Reprezentujemy strony w zakresie postępowań administracyjnych związanych z prawem budowlanym, podziałem nieruchomości, przekształcaniem i zmianą przeznaczenia nieruchomości.
  • Doradzamy w sprawach naliczania opłat adiacenckich i renty planistycznej.
  • Prowadzimy sprawy dotyczące odszkodowań.

np. za grunty przejęte pod drogi, związanych ze zmianą planu miejscowego i innymi ograniczeniami

  • Prowadzimy postępowania z zakresu prawa spadkowego.
  • Przygotowujemy projekty umów dotyczące zniesienia współwłasności, w tym umów o dział spadku, a także prowadzimy postępowania przed sądem lub notariuszem w sprawach zniesienia współwłasności.
  • Prowadzimy postępowania sądowe w sprawach o zasiedzenia i uwłaszczenia nieruchomości, a także postępowania o wydanie nieruchomości i przeciwdziałanie zasiedzeniu oraz wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez osoby trzecie.
  • Poprowadzimy sprawy o zwrot nieruchomości wywłaszczonej lub o ponowne ustalenie odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną.
  • Doradzamy we wszelkich sprawach finansowo- podatkowych związanych z transakcjami na rynku nieruchomości, pomagamy również w przygotowaniu właściwej dokumentacji niezbędnej do rozliczeń z urzędami skarbowymi.

Usługi dostosowane do potrzeb